Refurbishing

Refurbishing, czyli odnawianie – to usługa mająca na celu doprowadzenie używanego produktu do stanu, w którym wygląda i działa „jak nowy”:

  • lakierowanie obudów
  • wymiana obudów urządzenia na nowe (na obudowy dostarczone przez zamawiającego lub na lakierowane)
  • rekonfekcja składowych produktu (okablowanie, zasilacz z kablem zasilającym, instrukcja obsługi itd.)
  • klasyfikacja produktów powystawowych, mająca na celu określenie ich stanu wg śladów używania
  • przywrócenie urządzeń do ustawień fabrycznych
  • wymiana opakowania